Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Subtraction Pattern Cutting Tag

Ngành công nghiệp thời trang luôn hoa mĩ và khắc nghiệt. Bạn không đáp ứng được nhu cầu của thị trường, bạn bị đào thải, cho dù bạn có giỏi đến đâu. Từ thế kỷ 19 cho đến thế kỷ 21, người ta vẫn không tìm ra được một công thức nhất định để thành công trong ngành thời trang. Mỗi một nhà thiết kế buộc phải tìm một hướng đi riêng, đổi mới liên tục.