Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Face Fashion Design Academy

Lịch khai giảng

Khóa học Thiết kế thời trang dài hạn Fashion Design Full Course.

Khai giảng: 14.10.2021. Lịch học: tuỳ theo học viên đăng ký

Sài Gòn

Tháng 10

Fashion Illustration – Vẽ minh hoạ thời trang. Khai giảng: 14/10.

Lịch học: Thứ 3 & Thứ 5 (14h00 – 16h30)

Draping basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform. Khai giảng: 26/10.

Lịch học: Thứ 3 & Thứ 5 (18h30 – 20h30)

Color Theory – Nguyên lý ứng dụng màu sắc. Khai giảng: 26/10.

Lịch học: Thứ 3 & Thứ 6 (10h00 – 12h00)

Sewing basic – Kỹ thuật may căn bản. Khai giảng: 28/10.

Lịch học: Thứ 3 & Thứ 5 (14h00 – 16h00)

Tháng 11

Sewing basic – Kỹ thuật may căn bản. Khai giảng: 4/11.

Lịch học: Thứ 3 & Thứ 5 (18h00 – 20h00)

2D Pattern Making Basic – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D. Khai giảng: 15/11. Lịch học: Thứ 2 & Thứ 4 (18h30 – 20h30)

2D Pattern Making Basic – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D. Khai giảng: 18/11. Lịch học: Thứ 2 & Thứ 4 (10h00 – 12h00)

Fashion Illustration – Vẽ minh hoạ thời trang. Khai giảng: 25/11.

Lịch học: Thứ 3 & Thứ 5 (10h00 – 12h30)

Draping basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform. Khai giảng: 26/11.

Lịch học: T4 & T6 (18h30 – 20h30)

Hà Nội 

Tháng 10

Sewing Foundation – May nhập môn. Khai giảng: 11/10.

Lịch học: Thứ 2 (9h00 – 11h30)

2D Pattern Making Basic – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D. Khai giảng: 14/10. Lịch học: Thứ 5 & Thứ 7 (14h00 – 16h30)

Fashion Illustration Basic – Vẽ minh hoạ thời trang cơ bản. Khai giảng: 13/10.

Lịch học: Thứ 4 & Thứ 6 (14h00 – 16h00)

2D Pattern Making Advance – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D nâng cao. Khai giảng: 18/10.

Lịch học: Thứ 2 & Thứ 4 (18h00 – 20h30)

Sewing Foundation – May nhập môn. Khai giảng: 22/10.

Lịch học: Thứ 6 (18h00 – 20h30)

Tháng 11

Fashion Stylist – Xây dựng phong cách hình ảnh thời trang. Khai giảng: 03/11.

Lịch học: Thứ 4 (14h00 – 16h00)

Fashion History – Lịch sử thời trang. Khai giảng: 09/11.

Lịch học: Thứ 3 (18h00 – 20h00)

Sewing Basic – May căn bản. Khai giảng: 10/11.

Lịch học: Thứ 4 (9h00-11h30)

Fashion Marketing – Xây dựng chiến lược tiếp thị thương hiệu thời trang. Khai giảng: 15/11.

Lịch học: Thứ 2 (18h00 – 20h00)

Comments
 • July 11, 2020
  Phuong Pham

  I wanna join in Sewing class. Please send me the price of this class to my mail. Thanks!

  reply
  • October 14, 2020
   hoangyen

   Hello Phuong, bạn cho FACE hỏi bạn muốn tham gia khóa học Sewing tại Sg hay Hn ạ?

   reply
Post a Comment