Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Face Fashion Design Academy

Lịch khai giảng

Khóa học Thiết kế thời trang dài hạn Fashion Design Full Course

Khai giảng: Tháng 2 – Tháng 3/2022. Lịch học: tuỳ theo học viên đăng ký

 

THÁNG 2.2022

SÀI GÒN

▷ Sewing Foundation – May nhập môn. Khai giảng: 11/02.

Lịch học: Thứ 4 & Thứ 6 (10h00 – 12h00)

▷ Sewing Basic – Kỹ thuật may căn bản. Khai giảng: 15/02.

Lịch học: Thứ 3 & Thứ 5 (14h00 – 16h00)

▷ Draping Basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform. Khai giảng: 22/12.

Lịch học: Thứ 2 & Thứ 4 (18h00 – 20h30)

▷ Fashion Illustration – Vẽ minh họa thời trang. Khai giảng: 22/02.

Lịch học: Thứ 3 & Thứ 5 (10h00 – 12h30)

▷ 2D Pattern Making Basic – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D. Khai giảng: 23/02.

Lịch học: Thứ 2 & Thứ 4 (18h30 – 20h30)

 

HÀ NỘI

▷ Draping Basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform. Khai giảng: 15/02.

Lịch học: Thứ 3 & Thứ 5 (14h00 – 16h30)

▷ Fashion Illustration Basic – Vẽ minh hoạ thời trang căn bản. Khai giảng: 21/02.

Lịch học: Thứ 2 & Thứ 4 (9h00 – 11h00)

▷ Fashion Styling – Tạo dựng phong cách & hình ảnh thương hiệu. Khai giảng: 25/02.

Lịch học: Thứ 6 (18h00 – 20h00)

▷ Fashion Marketing – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform. Khai giảng: 28/02.

Lịch học: Thứ 7 (14h00 – 16h00)

▷ Sewing Foundation – Kỹ thuật may nhập môn. Khai giảng: 25/02.

Lịch học: Thứ 6 (9h00 – 11h30)

▷ Sewing Basic – Kỹ thuật may căn bản. Khai giảng: 24/02.

Lịch học: Thứ 5 (14h00 – 16h30)

▷ 2D Pattern Making Advance  – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D nâng cao. Khai giảng: 28/02.

Lịch học: Thứ 2 & Thứ 5 (18h00 – 20h30)

 

THÁNG 3.2022

SÀI GÒN

▷ Element & Principle – Các nguyên lý cơ bản về thời trang. Khai giảng: 02/03.

Lịch học: Thứ 4 & Thứ 6 (10h00 – 12h00)

▷ Sewing Foundation –  Kỹ thuật may nhập môn. Khai giảng: 04/03.

Lịch học: Thứ 4 & Thứ 6 (10h00 – 12h00)

▷ Draping Basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform. Khai giảng: 10/03.

Lịch học: Thứ 3 & Thứ 5 (14h00 – 16h30)

▷ Sewing Basic – Kỹ thuật may căn bản. Khai giảng: 15/03.

Lịch học: Thứ 4 & Thứ 6 (18g00 – 20g00)

▷ Fashion Illustration – Vẽ minh họa thời trang. Khai giảng: 22/03.

Lịch học: Thứ 3 & Thứ 5 (14h00 – 16h30)

▷ Sewing Foundation –  Kỹ thuật may nhập môn. Khai giảng: 23/03.

Lịch học: Thứ 2 & Thứ 4 (14h00 – 16h00)

▷ Sewing Basic – Kỹ thuật may căn bản. Khai giảng: 28/03.

Lịch học: Thứ 2 & Thứ 4 (18g00 – 20g00)

 

HÀ NỘI

▷ Sewing Foundation – Kỹ thuật may nhập môn. Khai giảng: 15/03.

Lịch học: Thứ 3 (18h00-20h30)

▷ Fashion History – Lịch sử thời trang. Khai giảng: 16/03.

Lịch học: Thứ 4 (14h00-16h30)

▷ TR Cutting – Kỹ thuật TR Cutting. Khai giảng: 21/03.

Lịch học: 21,22,24,25/03 (9h00-16h30)

▷ Sewing Advance – Kỹ thuật may nâng cao. Khai giảng: 26/03.

Lịch học: Thứ 7 (14h00-16h30)

▷ Fashion Illustration Advance – Vẽ minh họa thời trang nâng cao. Khai giảng: 28/03.

Lịch học: 28,29,31/03 và 01/04 (9h00-17h)

▷ 2D Pattern Making – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D cơ bản. Khai giảng: 30/03.

Lịch học: Thứ 4 & Thứ 6 (18h00-20h30)

Comments
 • July 11, 2020
  Phuong Pham

  I wanna join in Sewing class. Please send me the price of this class to my mail. Thanks!

  reply
  • October 14, 2020
   hoangyen

   Hello Phuong, bạn cho FACE hỏi bạn muốn tham gia khóa học Sewing tại Sg hay Hn ạ?

   reply
Post a Comment