Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Face Fashion Design Academy

Lịch khai giảng

Khóa học Thiết kế thời trang dài hạn Fashion Design Full Course

Khai giảng: 02/09 tại Sài Gòn và 05/09 tại Hà Nội. Lịch học: tuỳ theo học viên đăng ký

THÁNG 8.2022

SÀI GÒN

▷ Fashion History – Lịch sử thời trang. Khai giảng: 01/08

Lịch học: T2 & T4 (10g00 – 12g00)

▷ Sewing Foundation – May nhập môn.

Khai giảng: 02/08. Lịch học: T3 & T5 (10g00 – 12g00)

Khai giảng: 08/08. Lịch học: T2 & T4 (10g00 – 12g00)

Khai giảng: 22/08. Lịch học: T2 & T4 (14g00 – 16g00)

▷ 2D Pattern Making Basic – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D căn bản. Khai giảng: 12/08

Lịch học: T4 & T6 (10g00 – 12g00)

▷ Fashion Illustration – Vẽ minh họa thời trang. Khai giảng: 23/08

Lịch học: T3 & T5 (18g00 – 20g30)

▷ 3D Draping Basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform căn bản. Khai giảng: 26/08

Lịch học: T4 & T6 (14g00 – 16g30)

▷ Sewing basic – Kỹ thuật may căn bản. Khai giảng: 29/08

Lịch học: T2 & T4 (18g00 – 20g00)

HÀ NỘI

▷ Sewing Foundation – May nhập môn. Khai giảng: 09/08

Lịch học: Thứ 3 (14g00-16g30)

▷ Sewing Advance – Kỹ thuật may nâng cao. Khai giảng: 26/8

Lịch học: Thứ 6 (14g00 – 16g30)

▷ 3D Draping Basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform căn bản. Khai giảng: 15/8

Lịch học: Thứ 2 & Thứ 5 (9g00 – 11g30)

▷ 2D Pattern Making Advance – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D nâng cao. Khai giảng: 23/8

Lịch học:  Thứ 3 & Thứ 6 (18g00 – 20g30)

Fashion Styling – Xây dựng phong cách thời trang. Khai giảng: 25/8

Lịch học: Thứ 5 (14g00-16g00)

▷ Fashion Marketing – Chiến lược tiếp thị và kinh doanh thời trang. Khai giảng: 26/8

Lịch học: Thứ 6 (18g00 – 20g00)

THÁNG 9.2022

SÀI GÒN

▷ Sewing Foundation –  Kỹ thuật may nhập môn. 

Khai giảng: 8/9/2022. Lịch học: T3 & T5 (10g00 – 12g00)

Khai giảng: 22/9/2022. Lịch học: T3 & T5 (10g00 – 12g00)

▷ 2D Pattern Making Advanced – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D nâng cao. Khai giảng: 14/9/2022

Lịch học: T4 & T6 (14g00 – 16g00)

▷ Sewing Basic – Kỹ thuật may căn bản. 

Khai giảng: 14/9/2022. Lịch học: T4 & T6 (14g00 – 16g00)

Khai giảng 28/9/2022. Lịch học: T2 & T4 (10g00 – 12g00)

▷ Draping Basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform. Khai giảng: 16/9/2022

Lịch học: T4 & T6 (18g00 – 20g00)

▷ TR cutting – Kỹ thuật voặn, xoắn, phá vỡ và tái cấu trúc rập. Khai giảng: 20/9/2022

Lịch học: T3 & T5 (14g00 – 17g00)

▷ 2D Pattern Making Basic – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D căn bản. Khai giảng: 21/9/2022

Lịch học: T2 & T4 (10g00 – 12g00)

▷ Fashion Illustration – Vẽ minh họa thời trang. Khai giảng: 27/9/2022

Lịch học: T3 & T5 (10g00 – 12g30)

▷ Draping Basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform. Khai giảng: 28/9/2022

Lịch học: T2 & T4 (14g00 – 16g00)

HÀ NỘI

▷ Fashion Illustration basic – Vẽ minh họa thời trang basic. Khai giảng: 12/09

Lịch học: T2 & T4 (14g00 – 16g00)

▷ Sewing Foundation –  Kỹ thuật may nhập môn. 

Khai giảng:  16/9. Lịch học:  T6 (14g00 – 16g00)

Khai giảng: 21/9. Lịch học: T4 (14g00 – 16g30)

▷ Fashion Styling – Xây dựng hình ảnh phong cách thương hiệu. Khai giảng: 14/9

Lịch học: T4 (18g00 – 20g00)

▷ 2D Pattern Making Basic – Kỹ thuật dựng rập phẳng 2D căn bản. Khai giảng: 19/9

Lịch học: T2 & T5 (14g00 – 16g30) 

▷ Sewing Basic – Kỹ thuật may căn bản. Khai giảng: 24/9

Lịch học: T7 (18g00 – 20g00)

 

Comments
 • July 11, 2020
  Phuong Pham

  I wanna join in Sewing class. Please send me the price of this class to my mail. Thanks!

  reply
  • October 14, 2020
   hoangyen

   Hello Phuong, bạn cho FACE hỏi bạn muốn tham gia khóa học Sewing tại Sg hay Hn ạ?

   reply
Post a Comment