Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Face Fashion Design Academy

Lịch khai giảng

THÁNG 5

SÀI GÒN 

 • Color Theory – Tư duy bố cục và màu sắc. Khai giảng: 06/05/2021 (T3) 10g00 – 12g00
 • Draping basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform căn bản. Khai giảng: 8/5/2021 (T3&T5) 18g30 – 20g30; 21/5/2021 (T4&T6) 14g00 – 16g00
 • Sewing basic – Kỹ thuật may căn bản. Khai giảng: 12/5/2021 (T2&T4) 10g00 – 12g00; 27/5/2021 (T3&T5) 18g00 – 20g00
 • 2D pattern making basic – Kỹ thuật dựng rập phẳng căn bản. Khai giảng: 19/5/2021 (T2&T4) 18g30 – 20g30
 • Fashion illustration – Vẽ minh họa thời trang. Khai giảng: 29/5/2021 (T3&T5) 14g00 – 16g30

HÀ NỘI

 • Fashion illustration basic – Vẽ minh họa thời trang căn bản. Khai giảng: 18/5 (T3&T5) 14h00-16h30
 • Sewing Foundation – Kỹ thuật may nhập môn. Khai giảng: 21/5 (T6) 9h00 – 11h30
 • Draping basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform căn bản. Khai giảng: 17/05 (T2&T4) 14h00-16h30
 • Fashion Marketing – Marketing trong kinh doanh thời trang. Khai giảng: 24/05 (T2) 9h30 – 11h30
 • Fashion History – Lịch sử thời trang. Khai giảng: 28/5 (T6) 14h00 – 16h00
 • Fashion Stylist – Xây dựng phong cách thời trang. Khai giảng: 24/5 (T2) 14h00 – 16h00

THÁNG 6

SÀI GÒN 

 • Fashion History – Lịch sử thời trang. Khai giảng: 2/6 (T4&T6) 9g30 – 11g30
 • 2D pattern making basic – Kỹ thuật dựng rập phẳng căn bản. Khai giảng: 3/6 (T2&T5) 10g00 – 12g00
 • Sewing basic – Kỹ thuật may căn bản. Khai giảng: 15/6 (T3&T5) 14g00 – 16g00; 30/6 (T2&T4) 14g00 – 16g00
 • Draping basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform căn bản. Khai giảng: 25/6 (T4&T6) 18g30 – 20g30
 • 2D pattern making advance – Kỹ thuật dựng rập phẳng nâng cao. Khai giảng: 29/6 (T3&T5) 14g00 – 16g00
 • Fashion illustration – Vẽ minh họa thời trang. Khai giảng: 29/6 (T3&T5) 10g00 – 12g30

HÀ NỘI

 • Visual Merchandising – Nghệ thuật bài trí không gian bán hàng. Khai giảng: 16/6 (T4) 14g00 – 16g00
 • 2D pattern making advance – Kỹ thuật dựng rập phẳng nâng cao. Khai giảng: 7/6 (T2&T5) 18g00 – 20g30
 • Fashion Stylist – Xây dựng phong cách thời trang. Khai giảng: 26/6 (T7) 18h00 – 20h30
 • Draping basic – Kỹ thuật dựng rập 3D trên dressform căn bản. Khai giảng: 22/6 (T3&T5) 9h00 – 11h30
Comments
 • July 11, 2020
  Phuong Pham

  I wanna join in Sewing class. Please send me the price of this class to my mail. Thanks!

  reply
  • October 14, 2020
   hoangyen

   Hello Phuong, bạn cho FACE hỏi bạn muốn tham gia khóa học Sewing tại Sg hay Hn ạ?

   reply
Post a Comment