Close
Type at least 1 character to search
Back to top

No Sidebar

Thạc sĩ thời trang Elena Ewst – một nhà nghiên cứu Zero-Waste Fashion và Eco-Sustainable Fashion, đã sáng lập Elena Ewst Fashion lab. Cô cũng là người giảng dạy Khóa học Advanced Draping và Zero Waste Fashion tại FACE - The Fashion Design Academy. Những ai từng một lần tiếp xúc hoặc có cơ